BACKHEAD Strategic Counseling

Backhead-projekt-logo

BACKHEAD STRATEGIC COUNSELING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  pn. „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie BACKHEAD STRATEGIC COUNSELING Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu"

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0014/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP  

Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2018 r. – 31.12.2019 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 667 882,02 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 325 741,80 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy BACKHEAD STRATEGIC COUNSELING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Realizacja celu odbędzie się dzięki zwiększeniu potencjału usługowego BackHead oraz jakości świadczonych usług poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami oraz istotną modernizację wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa w związku z stworzeniem i wdrożeniem oprogramowania ERP obsługującego kompleksowo projekty zatrudnieniowe realizowane w ramach czasowego świadczenia usług transgranicznych dla przemysłu budowlanego na terenie UE. W wyniku realizacji projektu przewidziano wykonanie oprogramowania dedykowanego systemu ERP do obsługi projektów zatrudnieniowych w ramach czasowego świadczenia usług transgranicznych dla przemysłu budowlanego.

Backhead-opolskie-banner